cong nhan gay roi

Cách xử lý tình huống công nhân gây rối tại Nhà máy

cong nhan gay roiGây rối do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng phần lớn là do mâu thuẫn giữ hai cá nhân hoặc hai nhóm người về một quan điểm hoặc một quyền lợi gì đó dẫn đến các cuộc xung đột hoặc ẩu đả lẫn nhau. Để giải quyết nó chúng ta phải giải quyết được sự mâu thuẫn và quyền lợi của các đối tượng nói trên.

1. Tình huống:

Tại nhà máy cơ khí, tổ công nhân giao nguyên liệu cho tổ cơ khí sản xuất hàng thì thường giao nguyên liệu chậm trễ dẫn đến tổ cơ khí không hoàn thành kế hoạch được giao vào cuối tháng .

Đội cơ khí thay vì báo cáo lên cấp trên tình trạng trên và yêu cầu chấn chỉnh và xử lý thì  họ đã không làm mà cho một số nhân viên đến chửi bới mạt sát tổ giao nguyên liệu (do tổ cơ khí bị ảnh hưởng đến quyền lợi). Họ xung đột cao độ và có khả năng hỗn chiến trong nhà máy.

2. Biện pháp xử lý:

– Yêu cầu họ ngừng xung đột và mời tổ trưởng quản lý của hai tổ ra làm việc với sự có mặt của ban lãnh đạo nhà máy.

– Yêu cầu nhóm công nhân giải tán và mọi quyền lợi sẽ được nhà máy giải quyết sau cuộc họp giữ tổ trưởng của hai bên.

– Can ngăn không để họ tiếp tục xung đột.

– Nếu xung đột gia tăng thì buộc phải tăng cường lực lượng bảo vệ để giải tán.

– Trường hợp vượt khả năng thì xin ý kiến của chủ quản để yêu cầu sự hỗ trợ của công an địa phương.

– Đề nghị họ cho biết nguyện vọng của mỗi bên.

– Lập biên bản sự việc .

– Thuyết phục họ bình tĩnh chờ kết quả phân sử của lãnh đạo chủ quản.

3. Những vấn đề pháp lý:

– Bảo vệ chỉ được dùng biện pháp ngăn chặn không để xung đột xảy ra tại mục tiêu, dùng lời lẽ nhẹ nhàng can ngăn họ, tuyệt đối không được dùng vũ lực để giải tán cuộc xung đột.

– Không được bắt nhốt, trói, hoặc đánh đập những người tham gia xung đột.

– Chỉ được phép lập biên bản và giao cho công an hoặc chủ quản xử lý.

Nguồn: http://dichvubaovehoanggia.com/

Author Info

baovelonghai

No Comments

Post a Comment